Edumar leidt al meer dan 24 jaar, met veel succes, een groot aantal cursisten op voor het Groot Vaarbewijs en Zeilbewijs. Wat in 1996 kleinschalig begon, is uitgegroeid tot de Nederlandse marktleider op het gebied van de nautische examens volgens de route van het CBR. De laatste 15 jaar is het aantal deelnemers ca. 300 cursisten per jaar. 

Resultaten die tellen

In vergelijking met het landelijk gemiddelde is het slagingspercentage onder de cursisten van Edumar bijzonder hoog. Landelijk is het slagingspercentage over alle nautische CBR examens ongeveer 63%. Bij Edumar is dat 90% of hoger. Naast het behalen van de examens hechten wij ook veel waarde aan het aanleren van de inhoudelijke kennis.

Eerlijke producten

Een opleidingsproduct bij Edumar bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een heldere, transparante en eerlijke informatie vooraf
 • Goede en duidelijke afspraken met de deelnemers
 • Goed lesmateriaal op papier (inhoudelijk correct en goed verzorgd en up to date)
 • Een goede docent met inhoudelijke deskundigheid en didactische kwaliteiten
 • Enthousiasme en gedrevenheid
 • Een laagdrempelige mogelijkheid voor het stellen van vragen (korte lijnen)
 • Betrokkenheid en persoonlijke aandacht
 • Hulp en begeleiding aangepast op de mogelijkheden van de deelnemer
 • Uitgaan van het individuele leerproces
 • Een pro-actieve opstelling om de ervaringen van de deelnemers te willen weten

Docenten

Bij Edumar vinden we dat de docent voor de klas de meest bepalende factor is voor de kwaliteit van het totale opleidingsproduct. Daarom beschikken wij over een groep van zeer toegewijde docenten waarbij iedere docent zijn eigen bijzondere kwaliteiten met zich meebrengt. Aan iedere docent van Edumar worden hoge eisen gesteld. Niet alleen vakinhoudelijk, maar juist ook in de werkhouding en wil tot ontwikkeling. Wij hechten zeer veel waarde aan een aantal belangrijke uitgangspunten:

 • Deskundig en gedreven
 • Duidelijk en betrokken
 • Leren is leuk!
 • Praktijkgericht
 • Transparant, eerlijk en correct
 • Laagdrempelig, informeel en openstaand voor feedback

Contact

Edumar Vaaropleidingen BV 

Skil 5, 
8711 CN , Workum

Telefoon: 0515 541 067
Mobiel: 06 542 78 606
E-Mail: info@grootvaarbewijs.nl