Op een schip heb je eigenlijk niet 1 vaste taak, er zijn verschillende werkzaamheden die gedaan moeten worden.

Om een beetje idee te geven wat die werkzaamheden zijn en wat ze inhouden, hebben we er een aantal op een rijtje gezet.

De meeste werkzaamheden ga je aan boord leren van je collega’s in de praktijk.

Bij het navigeren is het van groot belang dat de bemanningsleden goed met elkaar samenwerken.

De Schipper kan het niet alleen , maar heeft de hulp nodig van diegene die aan dek werken. Ook het omgekeerde is natuurlijk waar, je zult het met zijn allen moeten doen. Samenwerking is belangrijk bij alle voorkomende werkzaamheden. Om tot een goede samenwerking te komen, moet er goede communicatie aan boord zijn.

Een eerste vereiste om tot een goede samenwerking te komen is dat de verschillende teamleden elkaar goed begrijpen. ( De bemanning van een schip kun je zien als een team.)

Belangrijk is dat ze elkaar kunnen:

Horen

Verstaan

Zien ( Zien gaat niet altijd, zeker niet als er iemand op het voorschip staat en iemand op het achterschip, belangrijk is dan dat er goede communicatie is)

Wat is meren?

• Meren is het schip vastmaken aan bijvoorbeeld een ander schip, steiger of aan de wal.

Welke beschermingsmiddelen trek ik aan?

• Overall

• Werkschoenen

• Veiligheidshandschoenen

• Reddingsvest

Communicatie met de schipper via de portofoon of handmarifoon

• Bespreken waar we gaan meren.

• Goed opletten en indien nodig de afstanden naar de wal, steiger of andere schepen doorgeven.

• Volgorde van van vastmaken in een normale situatie

• Aangeven wanneer de lus van het voorsteekeind om de bolder zit.

• Communiceren met de schipper en/ of de andere collega of het schip nog voor of achteruit moet.

• Aangeven wanneer voorsteekeind vast zit op de bolder.

• Aangeven wanneer alle touwen en draden vast zitten op de bolder.

Wat is ontmeren?

• Ontmeren is het schip losmaken van bijvoorbeeld een ander schip, steiger of de wal.

Welke beschermingsmiddelen trek ik aan?

• Overall

• Werkschoenen

• Veiligheidshandschoenen

• Reddingsvest

Communicatie met de schipper via de portofoon of handmarifoon

• Vraag of we klaar zijn om los te gooien.

• Aangeven via de portofoon wanneer welk touw los is.

• Volgorde van los gooien in een normale situatie:

. Achtertouw

. Achtersteekeind

. Voortouw

. Voorsteekeind

• Aangeven als alleen het voorsteekeind nog vast staat en deze pas los gooien op aan geven van de schipper.

• Bij het wegvaren goed opletten en indien nodig de afstanden naar de wal, steiger of andere schepen doorgeven.

Wind

Zorg dat je goed communiceert met de schipper, met wind heeft de schipper zijn handen vol, om het schip onder controle te houden.

Probeer ook zo snel als mogelijk de touwen vast te heben, maar eigen veiligheid gaat altijd voor!

Stroming

Als met vastmaken de stroming van achteren is, kun je het beste eerst een achtersteekeind vastmaken.( Altijd in overleg met de schipper)

Let op, als je eerst achter een steekeind zet, zet je deze zoals je normaal een voorsteekeind zou zetten. Het touw zet je dus naar achteren.

De andere touwen zet je zo vast dat er altijd minimaal 2 touwen of staaldraden naar voren en 2 naar achteren staan.

Getijden

Houd er rekening mee dat als je vastmaakt in een getijdengebied( een gebied waar Eb en Vloed is) het water op en neer gaat je de touwen extra lang weg zet.

Overleg altijd met de schipper hoe hij de touwen vast wil hebben.

Inzinken/ opkomen door laden en lossen

Als je gaat laden of lossen houd je rekening met het vast zetten van de touwen. Ga je lossen zet je de touwen op een hoge bolder en ga je laden zet je hem om een lage bolder. Houd de touwen altijd in de gaten en vier ze of haal ze door indien nodig. Ga je laden of lossen in een getijdegebied, houd de touwen dan extra goed in de gaten.

Zuiging van andere schepen

Door de zuiging komt er water onder het schip vandaan en zakt het schip, wat kan betekenen dat er in 1 keer een hoop kracht op de touwen komt te staan.

Houd hier rekening mee en leg het schip extra goed vast.

Golven en deining

Ook bij golven en deining kan het schip naar boven en naar beneden gaan, maak ook hier extra goed vast.

Waar ga je wel en niet staan

Zorg dat als je collega(‘s) aan het vastmaken of aan het los gooien zijn, je niet in de weg gaat staan.

Let op als je zelf aan het vastmaken of los gooien bent, je niet in de lus of slag van een touw gaat staan.

In de machinekamer zijn veel motoren, machines en andere zaken die regelmatig gecontroleerd moeten worden en onderhoud nodig hebben.

Aan boord ga je de eerste tijd met je collega(‘s) mee lopen om te leren welke motor of machine waarvoor dient en welk onderhoud deze nodig heeft.

Hoe vaak iets gecontroleerd moet worden, en na hoeveel uur ververst, zetten we hier niet neer, dat is per schip verschillend en bespreek je aan boord met je collega’s.

Hoofdmotor:

-Olie peilen

-Koelwaterniveau controleren

-Controleren op lekkages

-Filtermatten luchtfilters en luchtfilters controleren

Keerkoppeling:

-Olie peilen

-Koelwaterniveau controleren

-Controleren op lekkages

-Magneetfilter (schraapfilter) :controleren( indien aanwezig)

Generator(en):

-Olie peilen

-Koelwaterniveau controleren

-Controleren op lekkages

Boegschroefmotor

-Olie peilen

-Koelwaterniveau controleren

-Controleren op lekkages

Hydrofoor:

-Olie peilen

-Vet smeren

Vetpot

-controleren of er genoeg vet in zit

-Controleren op lekkages

Accu’s

-Controleren op genoeg water

-Zuurwegen

-Accupolen schoon en ingesmeerd met zuurvrije vaseline

Bunkerstanden controleren

-Gasolie bunkers

-LNG bunkers

-Smeerolie bunkers

-Watertank

Dekwaspompen

-Controleren op lekkages

-Oliepeil controleren

-Vet smeren

Aan boord zul je met je collega’s zelf voor het eten moeten zorgen, het is gewoon een onderdeel van het werk.

Bespreek met je collega’s wie er warm eten maakt, soms wordt het om en om gedaan, maar er zijn ook schepen waar een vast iemand elke dag kookt.

Heb je nog nooit eten gekookt of een stukje vlees gebakken? Geef dit aan bij je collega’s, zodat ze je in het begin kunnen helpen met eten maken.

Kook- en baktijden

Om je een beetje op weg te helpen, hebben we een aantal websites opgezocht waar je recepten, kooktijden en baktijden kunt vinden: