Periskal Group is een groep van bedrijven actief in River Information Services en navigatie software voor de Europese binnenscheepvaart, visserij, kustvaart en pleziervaart. Vandaag de dag varen meer dan 14.000 professionele gebruikers en 5000 pleziervaarders met een Periskal navigatie systeem aan boord zoals Periskal Inland ECDIS Viewer, Periskal RadarOverlay en Chartworx producten onder de merknamen TheMAP, TRAX en Quodfish. Hierdoor is de groep, sinds haar oprichting in 1990, uitgegroeid tot de grootste speler op dit domein in Europa.

Periskal Viewer

Reeds meer dan 30 jaar levert Periskal navigatiesoftware aan boord van schepen. Het product Periskal Inland ECDIS Viewer wordt dan ook gebruikt op meer dan 6000 binnenschepen in Europa. Binnenvaart op Europese rivieren en kanalen is de absolute specialiteit van Periskal.

Periskal Inland ECDIS Viewer voldoet perfect aan alle normen inzake ‘Inland ECDIS S-57’ opgesteld door de EU, de Rijnvaart – en Donau Commissie en de verplichting een kaartsysteem aan boord te hebben in Duitsland en op de Rijn. De GPS (of die AIS) geeft de exacte positie van het schip op de kaart weer. Dit kan in ‘koers boven’, ‘Noorden boven’ of identiek aan de weergave van het radarbeeld. Hierbij schuift de kaart als het ware onder het schip door.

Actuele dieptes van vaarwegen kunnen aan de hand van pegels worden getoond in de kaart. Die waterstanden kan men manueel ingegeven of automatisch ophalen. Ook berichten aan de scheepvaart, blauwe golf informatie omtrent ligplaatsen, brugopeningen en sluizen, en hydro-meteo informatie kunnen worden getoond in de kaart. Verder komen borden langs de vaarweg automatisch in beeld en verschijnen namen van bruggen en sluizen steeds in de goede oriëntatie. Periskal Inland ECDIS Viewer is het basis navigatiepakket bij uitstek voor de beroepsbinnenvaart. Verschillende opties zijn beschikbaar zoals AIS, aanvaringsalarm, bagger en een upgrade naar een Periskal Radar Overlay is altijd mogelijk. Het programma is opgesteld in 13 talen zodat iedereen aan boord in zijn eigen taal kan navigeren.

Aanvaringsalarm en waarschuwing


Periskal ontwikkelde een functie die potentiële aanvaringen opspoort op basis van AIS gegevens. Tegenliggers of achterop lopende schepen die binnen een bepaalde ingestelde afstand komen, worden anders weergegeven, ze krijgen rode blokjes rond het AIS symbool. U stelt zelf de afstand in waarbinnen deze functie zal werken en kiest een minimum toegelaten afstand. Elk schip dat binnen deze ingestelde afstand zal komen, licht op in de kaart. De potentiële aanvaring wordt gedetecteerd op basis van ongewijzigde koersen en snelheden. De functie heeft haar beperkingen want is gebaseerd op AIS en GPS maar kan toch een onderscheid laten zien tussen schepen die vrij blijven en schepen die dichtbij kunnen komen.

Kerngedachten

 • Meer dan 30 jaar ervaring in navigatiesoftware & cartografie
 • Allereerste digitale riviercartografie in Europa ism Universiteit Brussel
 • Meer dan 9000 Periskal systemen in de binnenvaart
 • Meer dan 5000 systemen in gebruik in de Visserij en Zeevaart onder de merknamen TheMAP, TRAX en Quodfish
 • Uitgebreid dealernetwerk voor de binnenvaart in geheel Europa
 • Periskal Inland ECDIS Viewer in 11 talen
 • Inland ECDIS kaarten van de Noordzee tot de Zwarte Zee, Ukraine  en het Europees deel van Rusland
 • Pionier in RIS technologie
 • Deelname in tal van EU projecten: RISING, IRIS II/III, SAVA RIS, RIS SERBIA, SIF, Odra RIS, AIS CNR …
 • Dochterbedrijven in Nederland : Chartworx bv en NoorderSoft bv
 • Eigen Periskal AIS Base Station PB-2 en Mobiele AIS Klasse A – PM-1

PERISKAL cvba

Den Isomo 11,
2990 Wuustwezel,
België

Telefoon: +32 3 669 57 36

Emailadressen Periskal:

Algemeen: info@periskal.com

Helpdesk: support@periskal.com

Sales: sales@periskal.com