De scheepvaart is het kloppend hart van Port of Antwerp-Bruges. Met moderne nautische infrastructuur, transparante ordehandhaving en proactieve scheepvaartbegeleiding garandeert Port of Antwerp-Bruges een efficiënte en veilige navigatie doorheen de haven. Samen met klanten en partners boeken we goede resultaten: snellere distributie, intelligentere logistiek, vlottere douaneafhandeling, groenere activiteiten en transparantere processen voor zee- en binnenvaart.

Maritieme dienstverlening

In Port of Antwerp-Bruges bieden we een waaier aan maritieme dienstverlening en havendiensten aan zodat elke reis vlot en veilig verloopt.

Sleepboten zijn krachtige en wendbare vaartuigen die grote schepen assisteren bij het nauwkeurig aan- en afmeren. Ze hebben een enorme duw- en trekkracht. De sleepdiensten werken nauw samen met andere nautische dienstverleners zoals loodsen en havenplanners voor een efficiënte op- en afvaart.

De haven is een uitgestrekt gebied met kritische installaties en complexe activiteiten zoals chemische industrie en scheepvaartverkeer. Om alles in goede banen te leiden, kijken verschillende diensten toe op de correcte toepassing van regels en procedures.

Wat is gevaarlijk goed? 

Onder gevaarlijke en verontreinigende goederen verstaan we het vervoer en de behandeling van springstoffen, munitie, gevaarlijke goederen en het uitvoeren van bijzondere handelingen die een gevaar voor brand, ontploffing of milieuhinder inhouden.

Denk bijvoorbeeld aan het transport en de opslag van vloeibare chemische stoffen zoals benzeen, ammoniak en waterstof of gassen zoals LNG. 

Applicaties

Via applicaties zoals Antwerp Port Community Information System (APICS) of Port Community System van Zeebrugge (Zedis) bestel je digitaal snel en eenvoudig maritieme diensten of andere havendiensten op beide locaties van Port of Antwerp-Bruges. Denk maar aan loods-, meer- en sleepdiensten en ligplaatsen. Ook de aangifte van afval of gevaarlijke goederen en alle wettelijk verplichte meldingen breng je via APICS of Zedis gemakkelijk in orde. Daarnaast vraag je er ook online gegevens op. Hierdoor is het mogelijk alle processen in de haven optimaal op elkaar af te stemmen. 

Contact

Havenhuis Antwerpen

+32 3 205 20 11

Email: onthaal_havenhuis@portofantwerpbruges.com

Zaha Hadidplein 1,
2030 Antwerpen