Transafe B.V. ontzorgt ondernemingen in de maritieme sector en petrochemische industrie op het gebied van veiligheid, welzijn, milieu en kwaliteit. Door continue procesverbetering en risico-optimalisatie fungeert Transafe B.V. als innovatieve businesspartner. De dienstverlening is gebaseerd op verschillende kernwaarden

Onafhankelijkheid
Transafe B.V. is een onafhankelijke dienstverlener en heeft geen financieel belang bij lading dan wel schepen en is hierdoor in staat om een open en eerlijke dienstverlening te verlenen.

Kenniscentrum
Voor zowel het bedrijfsleven als de overheid is Transafe B.V. een kenniscentrum met zeer specialistische en multidisciplinaire kennis.

Receptief
Transafe B.V. levert maatwerk en is in staat om te anticiperen op de klantbehoeftes.

Integriteit
Transafe B.V. voert haar werkzaamheden ethisch, objectief en transparant uit, bovendien wordt de milieubelasting van de werkzaamheden geminimaliseerd.

Vooruitstrevend
Processen, producten en de dienstverlening worden continue verbeterd door te blijven investeren in mensen en nieuwe ontwikkelingen.

In de binnenvaart is Transafe B.V. marktleider op het gebied van veiligheid, arbo, milieu en kwaliteit. Al ruim 15 jaar ondersteunen onze adviseurs bevrachters, rederijen en particuliere scheepseigenaren. Met verschillende producten op de genoemde gebieden biedt Transafe B.V. toegevoegde waarde en fungeert als kenniscentrum voor zowel bedrijfsleven als de overheid.

Het productenpakket wordt voor de klant op maat gemaakt: van een volledig Service Level Agreement (SLA) tot het afnemen van een enkele audit, training of alcohol- en drugstest.

Transafe Academy

De Transafe Academy is CCV geregistreerd opleider en biedt een groot aantal opleidingen en trainingen aan. De meeste zijn op basis van een open inschrijving en kunnen ook ‘in company ’ worden verzorgd. Daarnaast kunnen veel trainingen aan boord van uw schip of op locatie worden verzorgd. Alle lessen worden gegeven door ervaren professionals en de cursusgroepen zijn relatief klein (gemiddeld 14 personen).

Manoeuvreervaardigheden binnenvaart

Algemeen:
In deze cursus voert u manoeuvres uit onder verschillende omstandigheden in verschillende vaargebieden. De moeilijkheidsgraad van de manoeuvres wordt opgebouwd naarmate de manoeuvres goed beheerst worden. Dit doen we door middel van het manipuleren van meteorologische omstandigheden. U kunt hier in een veilige omgeving haalbaarheid van diverse manoeuvres uitproberen. De resultaten van de manoeuvres worden beoordeeld door ervaren instructeurs. Voor deze training heeft Simwave verschillende binnenvaartschepen beschikbaar, waaronder containerschepen (135/110 meter met vier lagen containers) en tankschepen. De training kan ingezet worden voor ervaren professionals of voor mensen die in aanmerking komen voor promotie.

Resultaat:
Aan het eind van deze cursus:

  • Heeft u inzage in uw manoeuvreervaardigheden onder verschillende (extreme) omstandigheden;
  • Heeft u inzage in haalbaarheid van verschillende manoeuvres in een specifiek vaargebied;
  • Heeft u een objectieve beoordeling van uw manoeuvreervaardigheden.

Programma:
De cursus duurt 1 dag van 08:30 tot 16:30 uur en zal plaatsvinden bij Simwave in Barendrecht. De cursus zal bestaan uit praktisch gebruik van simulatoren voor oefeningen en scenario’s inclusief de-briefing.

Praktische info:

  • Vaargebieden en doelgroep in overleg met de klant;
  • De cursus is in het Nederlands en zal op aanvraag ook in het Engels of Duits worden gegeven;
  • Na afloop ontvangt u een beoordeling en certificaat per deelnemer;
  • Voor uitgifte van een certificaat dient u een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen;
  • De kosten van deze cursus bedragen € 395,- p.p. exclusief BTW. Een goed verzorgde lunch is bij de prijs inbegrepen.

ADN Cursussen

Bij Transafe kunt u terecht voor de volgende ADN cursussen:

• ADN Basis

• ADN Chemie

• ADN Gas

• ADN/ ADR/RID 1.3

Contact

Bezoekadres
Langesteijn 116
3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Postadres
Postbus 11
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Contactgegevens
T +31 (0) 78 682 43 00
E info@transafe.info

Transafe BVBA
Vosseschijnstraat 140 / V1
B-2030 Antwerpen (BE)