Unibarge streeft naar perfectie. Voor Unibarge geen loze kreet, maar een ambitie die wij in een viertal pijlers tot uiting laten komen: Passie, ondernemerschap, betrokkenheid, efficiency. Het management van Unibarge is altijd beschikbaar voor vragen en opmerkingen van de operationele diensten. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in het verkleinen van de afstand tussen de water- en landzijde. Dit resulteert in betrokken partners die weten wat er leeft en speelt bij alle partijen.

Unibarge wil bij het vervoeren en bunkeren van olieproducten dé schakel zijn die tussen haar partners – ondernemers in de tankvaart, oliemajors en independents in de oliemarkt – de samenwerking in hun keten steeds optimaal laat verlopen. Door voorop te blijven lopen op het gebied van logistieke oplossingen, kwaliteit en veiligheid wil Unibarge een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van haar partners en daarmee een leidende rol spelen in verbetering van positie en het duurzaamheidsimago van de tankvaart.

Duurzaamheid betekent voor ons dat wij innovatief en toekomstgericht ondernemen. Hierbij zijn wij ons bewust van onze rol in de maatschappij en in de keten waarin wij werkzaam zijn.

Duurzaamheid is een zeer belangrijk aandachtpunt binnen onze bedrijfsvoering.

Dit houdt in dat eventuele negatieve effecten op het milieu van alle operationele en geautomatiseerde processen zoveel mogelijk worden beperkt en voorkomen. Daarmee dragen wij bij aan een gezonde leefomgeving en de Europese klimaatdoelstellingen.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Daarom gaan wij verder dan het uitsluitend voldoen aan deze eisen. Wij willen voortdurend leren van onze prestaties. Alleen zo bereiken wij een maximale klanttevredenheid!

Direct solliciteren?