Wat heb je nodig om te starten met een praktijkexamen?


Een erkende opleider

Een erkend leerbedrijf en praktijkbegeleider

Geldig dienstboekje met daarin de benodigde vaartijd afgetekend

Informatie over het dienstboekje vind je hier:

Beschikbaarheid over een computer en e-mailadres

Geldig identiteitsbewijs

Praktijkexamen Matroos

Het praktijkexamen matroos bestaat uit vaartijd (90 vaardagen), portfoliobeoordeling en een afsluitende praktijktoets. De vaartijd en een voldoende portfolio zijn voorwaardes voor deelname aan de praktijktoets. De praktijktoets vindt plaats op een opleidingsschip van minimaal 40 meter lengte. Gedurende minimaal 4 uur en maximaal 8 uur maakt de kandidaat alle deeltoetsen. Bij voorkeur worden meerdere kandidaten tegelijk geëxamineerd. De kandidaat ontvangt telkens een opdracht en de beoordelingscriteria zodat hij weet wat er van hem verwacht wordt. De kandidaat (zij-instromer ouder dan 19 jaar) verwerft met het behalen van het praktijkexamen de aantekening matroos in zijn of haar dienstboekje.

Praktijkexamen Schipper

In de Binnenvaartwet is een mogelijkheid opgenomen om een vaartijdkorting van 3 jaar te krijgen door het afleggen van een praktijkexamen. Er blijft altijd 1 jaar vaartijd verplicht. Dit jaar vaartijd is het Praktijkexamen schipper en levert een vrijstelling op voor de vaartijd; de verplichte theorie-examens blijven staan. Alleen diploma’s, die nu ook al vrijstelling geven voor één of meerdere theorie-examens geven een vrijstelling voor de theorie-examens.
Het praktijkexamen is ter verkorting van de vaartijd. Het maakt dus niet uit of iemand zijn (beperkt) Groot Vaarbewijs A of B wil halen. De theorie-examens bepalen dit onderscheid. Het praktijkexamen is voor alle vaarbewijzen hetzelfde. Het praktijkexamen schipper duurt een jaar. In dat jaar worden drie examens afgelegd op een examenschip en op een binnenvaartsimulator.
Om aan het afsluitend examen te kunnen deelnemen, zijn totaal 180 effectieve (daadwerkelijke) vaardagdagen vereist. Deze vaardagen moeten voldaan worden op een VTL gecertificeerd schip. Eventueel eerder opgedane vaardagen tellen hierin niet mee. Gelijktijdig moet de theorie eigen gemaakt worden. Theorie-examens voor binnenvaartschipper bij het CCV moeten met een voldoende gehaald worden.


Vanaf 18-01-2022 gaan er andere instromingseisen gelden:
Waar kan ik terecht voor een zij-instroom traject?


Nova Contract | Harlingen en IJmuiden
Telefoon: 023 530 29 00


STC Training & Consultancy| Rotterdam
Telefoon: 0900 – 0620


ROC Friese Poort | Urk
Telefoon: 058 2339966


Edumar | Workum
Telefoon 0515 54 10 67


Heb je na het lezen van al deze informatie toch nog vragen, stuur ons een e-mail en wij proberen zo snel mogelijk je vraag te beantwoorden, onze email is: info@binnenvaartschool.nl